AMSTERDAM - De werkloosheid in Nederland is verder opgelopen. Er zijn nu 519.000 mensen die geen baan hebben. Dit is 6,6 procent van de beroepsbevolking.

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van september van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Half augustus bleek voor het eerst sinds 1996 dat meer dan een half miljoen Nederlanders werkloos is. In de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen met gemiddeld 8000 per maand toe.  In januari vorig jaar waren er nog geen 400.000 werklozen.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in september uitkwam op 304.000, vrijwel evenveel als in augustus. Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal WW-uitkeringen toe met 21 procent.

Bouw

Het gaat voornamelijk slechter met de werkgelegenheid in de bouw. Daar waren in september bijna driekwart meer lopende WW-uitkeringen dan een jaar geleden.

Het aantal uitkeringen aan mensen die werkzaam waren in de bouw komt nu neer op ruim 14.000.

Het aantal uitkeringen is het hoogste in de provincies Zuid-Holland (61.400), Noord-Brabant (48.100) en Noord-Holland (46.100).  In Zeeland (5300), Flevoland (8600) en Drenthe (9300) worden minder uitkeringen afgegeven. 

Ouderen

Ten opzichte van augustus nam voornamelijk het aantal oudere werklozen, in de leeftijdscategorie 45 to 64 jaar toe. Dit steeg van 179.000 naar 183.000. 

Momenteel zitten 111.000 jongeren (15 tot 24 jaar) zonder werk. In de leeftijdscategorie 25 tot 44 jaar gaat het om 225.000 werklozen. 

Mannen

In vergelijking zitten meer mannen zonder werk. Momenteel zijn 281.000 mannen en 238.000 vrouwen werkloos.