DEN HAAG - Als het nieuwe kabinet nog meer bezuinigt op Defensie, zal dat leiden tot ''fors verzet'' van militairen die zijn aangesloten bij de vakbond AFMP en de Marechausseevereniging. 

Daarvoor hebben de voorzitters van de organisaties zondag gewaarschuwd.

De huidige bezuinigingsronde is volgens hen al onverantwoord om een overtuigend en veilig defensieapparaat te kunnen behouden.

''Het nog verder uitbenen van de organisatie nemen wij niet voor onze rekening. Daar gaan wij samen met onze leden dwars voor liggen'', benadrukt AFMP-voorzitter Wim van den Burg.

Regeerakkoord

Hij maakt zich grote zorgen over de onderhandelingen tussen VVD en PvdA over de vorming van een nieuw kabinet, omdat de PvdA volgens Van den Burg geen probleem heeft met nieuwe bezuinigingen op Defensie. Hij is bang dat de liberalen daarin meegaan als ze daardoor een regeerakkoord kunnen sluiten.

''Als je met politici praat over militaire missies kunnen ze met een serieus gezicht getuigen van hun grote betrokkenheid bij het werk van onze leden. Soms melden ze zelfs 's nachts wel eens wakker te liggen van de verantwoordelijkheid die ze daarbij dragen", aldus Van den Burg.

''Dat neemt niet weg dat ze een paar dagen later doodleuk kunnen besluiten miljarden te bezuinigen op Defensie."

Veiligheid

Nieuwe bezuinigingen zullen de veiligheid van de militairen in gevaar brengen, concluderen de vakorganisaties.

Ze zijn blij met de recent verschenen analyse van het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), waaruit blijkt dat nog verder snijden onherstelbare schade zal toebrengen aan de slagkracht van de krijgsmacht.

Van den Burg: ''In Nederland staan we niet toe dat een bouwvakker zonder afdoende beschermingsmiddelen de steiger op gaat. Maar het is kennelijk wel acceptabel dat militairen zonder afdoende bescherming hun werk moeten doen."