BERLIJN - Duitse AOW'ers hebben sinds de eeuwwisseling ongeveer een vijfde deel van hun koopkracht verloren. 

Dit blijkt uit de beantwoording van kamervragen door de regering, aldus Bild, de grootste Duitse krant, zaterdag.

Vooral in het oosten hebben gepensioneerden minder te besteden. In de voormalige DDR is hun koopkracht sinds 2000 met 22 procent gedaald. In het westen is er sprake van een afname van 17 procent.

Duitsland is al weken in de ban van een discussie over 'Altersarmut' (ouderdomsarmoede), het probleem dat mensen die soms hun hele leven hebben gewerkt, maar moeilijk kunnen rondkomen als zij oud zijn.

Reserves

In het westen ligt het bedrag dat ontvangers van staatspensioen gemiddeld maandelijks krijgen, bij 1062 euro, na aftrek van de bijdrages aan het socialeverzekeringsstelsel. In het oosten ligt dat bedrag bij 1047 euro.

De reserves van de pensioenpotten bedragen nu 28,8 miljard euro, dat is bijna 1,7 keer de maandelijkse uitkeringen.

Omslagstelsel

De Duitse staatspensioenen worden gefinancierd door de maandelijkse afdrachten van de werkenden, via het zogeheten omslagstelsel. Volgens de wet hoeft niet meer dan 1,5 keer de maandelijkse uitgaven als reserve te worden overgehouden. Er is dus nu sprake van een overschot in de pensioenpotten.

De Duitse politiek is verdeeld over de vraag hoe met het overschot moet worden omgegaan. De centrumrechtse coalitie wil de pensioenbijdrage van nu 19,6 procent van het brutoloon verlagen naar 19,0 procent.

Linkse partijen en vakbonden pleiten voor de verhoging van lage pensioenen en/of het aanhouden van meer reserves met het oog op de vergrijzing.

Alle berichten over de schuldencrisis in ons nieuwsdossier