AMSTERDAM - De provincie Zuid-Holland ruziet met de vakbonden over een sociaal plan voor overtollige ambtenaren.

Vakbond Abvakabo FNV beweert dat de provincie 250 ambtenaren wil ontslaan zonder hen naar nieuw werk te begeleiden.

Volgens de provincie gaat het om 180 voltijdsbanen. Daarvan moet een deel al via natuurlijk verloop verdwijnen.

"De rest van de mensen proberen we zoveel mogelijk intern te herplaatsen, en we bieden wel degelijk een werk-naar-werktraject aan", reageert een provinciewoordvoerder.

De provincie heeft de vakbonden een eindbod gedaan, dat niet is geaccepteerd. Daarmee liepen de onderhandelingen donderdag stuk.

De ambtenaren moeten weg omdat de provincie de komende jaren tien miljoen euro bezuinigt op het ambtenarenapparaat en een aantal beleidsgebieden minder prioriteit geeft. "Onze kerntaken bestaan uit economie, ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer en milieu", aldus de zegsman. Jeugdbeleid, cultuur en toerisme krijgen minder aandacht.

Onacceptabel

De vakbond vindt het onacceptabel dat de ambtenaren 'zonder uitzicht op een baan' worden ontslagen. Ze wijst er daarnaast op dat 'in de nabije toekomst' een tekort aan gekwalificeerd personeel ontstaat. Daarom zou de provincie er beter aan doen het personeelsbestand intact te houden.

De provincie gaat nu zelf een sociaal plan opstellen voor de overbodige ambtenaren. Abvakabo pikt het niet dat de bond buitenspel wordt gezet. "In de overheidssector moet de werkgever overeenstemming bereiken met de vakorganisaties", aldus de bond, die zich beraadt op juridische stappen.