AMSTERDAM - Een groep van zeshonderd apothekers frustreert de afspraken over het verlagen van de geneesmiddelenprijzen. De geplande bezuiniging van 622 miljoen euro komt daarmee in gevaar. Wanneer de apothekers hun verzet doorzetten kunnen volgens de verzekeraars de ziektekostenpremies oplopen. Dat schrijft de Volkskrant in het openingsartikel.

De groep, eenderde van het totaal, weigert de bonussen die ze krijgen van de farmaceutische industrie zomaar op te geven. In februari tekende minister Hans Hoogervorst van Volksgezondheid nog een convenant met de verzekeraars over lagere medicijnprijzen. Het akkoord moet een jarenlange strijd beëindigen over het afromen van de apothekersbonussen.

De advocaat van de apothekers, Schoonderbeek, dreigt met een financiële claim op de verzekeraars van 140 miljoen alsnog te innen. In het akkoord met Hoogervorst was afgesproken dat de apothekers daarvan af zouden zien.