DEN HAAG - FNV Bondgenoten is door de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de Sociaal-Economische Raad (SER) op de vingers getikt. Een vakbondsbestuurder van Bondgenoten heeft volgens de commissie namelijk de geheimhoudingsregels van de SER-fusiecode ernstig overtreden door een journalist desgevraagd te bevestigen dat handelshuis Hagemeyer mogelijk door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Clayton Dubilier & Rice zou worden overgenomen.

"Schending van de fusiecode ondergraaft het vertrouwen waarop de procedure van kennisgeving, informatie en overleg tussen fusiepartijen en vakorganisaties is gebaseerd", aldus de Geschillencommissie.

De overtreding door FNV Bondgenoten is bestraft met de zwaarst mogelijke sanctie. "Dat houdt in dat we nu voor het eerst sinds de fusiecode in 2001 is ingesteld, actief de overtreding via een persbericht naarbuiten brengen", stelde secretaris J. Hoyinkck van de Geschillencommissie dinsdag.