RIJSWIJK - Steeds meer geld dat Staatsbosbeheer te besteden heeft, komt uit eigen omzet. Die steeg namelijk met enkele miljoenen per jaar, zo blijkt uit de jaarcijfers.

Daarmee komt Staatsbosbeheer, dat eerst deel uitmaakte van de overheid, steeds meer los te staan van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

In 5 jaar tijd, tussen 2006 en 2011, groeide de eigen omzet van Staatsbosbeheer van bijna 37 miljoen naar een ruime 51 miljoen euro.

Een stijging van 38 procent. Ten opzichte van 2000, het jaar waarin Staatsbosbeheer zelfstandig werd, is de absolute stijging nog groter. Toen was de eigen omzet 33,5 miljoen euro.

''Dat was ook de bedoeling toen wij zelfstandig werden. We kregen de ruimte om meer eigen omzet te draaien", legt woordvoerster Joke Bijl uit. ''Al het geld gaat overigens weer terug naar het beheer. We verdienen er niet iets extra’s aan."

Houtkap

De groeiende eigen omzet komt voort uit een aantal verschillende bronnen zoals houtkap, recreatie en ingebruikgeving, zoals erfpacht, huren en opstal. Onder deze noemer kwam er in 2011 bijna 16 miljoen binnen, tegen 13 miljoen in 2006. De houtkap leverde nog meer op: dik 22 miljoen in 2011 tegen 16 miljoen euro in 2006.

"Om bos te beheren moet je hout kappen. Dat hout verkopen we, al fluctueert de opbrengst door de houtprijs. Zo was 2007 een topjaar door de goede prijs. Sinds enkele jaren verkopen we ook biomassa aan bijvoorbeeld Essent en Nuon. Dat zijn de takken en dergelijke van de gekapte bomen. Dat leverde 1,5 tot 2,5 miljoen op", aldus Bijl.

Recreatie

De opbrengsten van recreatie (5 miljoen euro) komen vooral uit de verhuur van boerderijen en boswachtershutjes. De verhuur van de 58 woningen groeide rap; in 2006 stond de teller namelijk op 3,5 miljoen. Uit andere inkomstenbronnen kwam gezamenlijk nog eens ruim 8 miljoen binnen in 2011. Ook dat was 5 jaar terug veel minder: ruim 4 miljoen.

Tegelijk steeg ook de bijdrage van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie tussen 2000 en 2011 van 64 miljoen naar bijna 90 miljoen. Maar waar de eigen omzet van Staatsbosbeheer de laatste jaren flink toenam, is de jaarlijkse bijdrage van het ministerie de laatste jaren juist volledig genivelleerd.