AMSTERDAM - Nederlandse banken moeten ingrijpende maatregelen nemen om te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving die vanaf 2015 ingaat.

Dat blijkt uit onderzoek van KPMG in opdracht van VNO-NCW.

De maatregelen worden over ruim 2 jaar onder meer genomen om de risico's te beperken en te zorgen voor meer transparantie en een betere informatievoorziening.

Dit leidt volgens het onderzoek tot een krimp van 200 miljard op de bankenbalansen.

Horrorscenario

VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes spreekt van een 'horrorscenario' dat grote schade kan toebrengen aan de Nederlandse economie en woningmarkt doordat er minder (en duurder) geld beschikbaar is voor krediet voor bedrijven en voor hypotheekverstrekking, zo stelt hij in een reactie. 

Volgens Wientjes kan dit worden voorkomen door geen Nederlandse maatregelen, zoals een bankbelasting, te hanteren die de kredietverlening aantasten. Ook moet er volgens de werkgeversvoorzitter geen hoger depositogarantieplafond komen dan in Brussel wordt vastgesteld.

"Wel is het van belang om te komen tot een Europese bankenunie."

Spaargeld

''Nederlandse banken zijn in beperkte mate in staat spaargeld aan te trekken en afhankelijk van de internationale markt'', aldus Carola Steenmeijer van KPMG.

''Volgens de nieuwe regels moeten de banken straks meer kapitaal aanhouden, terwijl juist de financiering van de kapitaalmarkt in Nederland onder druk staat. Daarnaast zullen de banken geconfronteerd worden met hogere financieringskosten en een lager resultaat uit de overige bankdiensten", stelt Steenmeijer.

"Voor Nederlandse banken betekent dit dat zij zonder ingrijpende aanpassingen aan hun dienstverlening en het bankbedrijf niet kunnen voldoen aan de eisen die vanaf 2015 aan hen wordengesteld.”

'Primaire bron'

Steenmeijer geeft aan dat banken voor Nederlandse bedrijven vanouds de primaire bron van kredietverlening zijn.

''Gezien het feit dat Nederlandse bedrijven sterk internationaal georiënteerd zijn en dus sterk internationaal opereren, is de kernfunctie van de banken essentieel voor de Nederlandse economie. Anders dan in het buitenland kunnen Nederlandse banken deze kernfunctie slechts beperkt vervullen op basis van het aantrekken van particulier spaargeld."

"Deze spaargelden worden door pensioenfondsen vooral buiten Nederland belegd en zijn hierdoor niet beschikbaar om via de bancaire kredietverlening in de Nederlandse samenleving te investeren. Daarom zijn de Nederlandse banken voor kun kredietverlening aangewezen op de internationale kapitaalmarkten.”

Volgens Steenmeijer is het duidelijk dat de banken met uitsluitend kostenbesparingen niet in staat zullen zijn om aan de regelgeving te voldoen.