BRUSSEL - De 17 landen in de eurozone zouden bindende contracten met Brussel moeten sluiten over hun economische hervormingsplannen.

Nu is dit alleen het geval bij landen die noodsteun krijgen van de Europese Unie.

''Het idee dat eurolanden individuele contracten sluiten op Europees niveau over de hervormingen die zij aangaan en de implementatie ervan, moet worden onderzocht.''

Zo luidt de exacte tekst uit een gelekt eerste voorstel voor verdergaande economische en monetaire samenwerking in Europa.

De voorstellen komen van het bureau van EU-president Herman Van Rompuy, maar er wordt duidelijk aangegeven dat de plannen bedoeld zijn om discussie aan te zwengelen.

De tekst werd woensdag door de Britse krant Financial Times online gezet.

Centrale begroting

In de tekst wordt ook een lans gebroken voor het toewerken naar een centrale begroting voor de eurolanden. Op die manier moet worden voorkomen dat begrotingsproblemen de stabiliteit van de eurozone in gevaar brengen.

Daarbij moet worden onderzocht of er een ''mechanisme'' kan worden ingesteld dat voorkomt dat overheidsfinanciën onhoudbaar worden en dat ervoor zorgt dat lasten in economisch moeilijke tijden over de verschillende landen worden verdeeld.

Daarnaast moet worden gekeken naar de mogelijkheid om landen tijdelijk en doelgericht financieel te ondersteunen bij hun economische hervormingen, zo wordt geopperd.

Nauw overleg

Eerder dit jaar werd afgesproken dat Van Rompuy in nauw overleg met de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, de voorzitter van de eurogroep, Jean-Claude Juncker en met de president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, met voorstellen zou komen over verdere Europese integratie.

Op de top van 18 en 19 oktober zullen de regeringsleiders en staatshoofden van de 27 EU-landen praten over de eerste versie van de voorstellen van het viertal.

Meer geld

De Europese Commissie wil meer geld van de lidstaten voor dit jaar. Anders komen Europese programma's, waaronder het Erasmus-programma, in gevaar. Een woordvoerder van Europees commissaris Janusz Lewandowski zei woensdag dat het dagelijks bestuur van de EU bezig is om een aanvulling op de begroting voor te bereiden.

Om hoeveel geld het gaat, wilde de zegsman niet zeggen. Er wordt nog berekend hoe groot het gat in de begroting van 2012 is. De voorzitter van begrotingscommissie in het Europees Parlement, Alain Lamassoure, noemde een bedrag van 10 miljard euro. Zonder de extra gelden kunnen al toegezegde bedragen aan verscheidene lidstaten niet uitbetaald worden.

Alles over de schuldencrisis in ons dossier