VOORBURG - Burgers en bedrijven betalen dit jaar gemiddeld ,1 procent meer lokale lasten. In totaal zullen de heffingen van gemeenten, provincies en waterschappen op 9,8 miljard euro uitkomen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag heeft gepubliceerd.

De vakbonden en werkgeversorganisaties hebben eerder een sterke stijging van de lokale lasten gehekeld. In het najaarsakkoord spraken zij af om de lonen dit jaar te bevriezen. Daarom moet de overheid ook de nullijn bewaren voor de lokale lasten, vinden de organisaties.

De gemeentelijke heffingen bedragen dit jaar 7,0 miljard euro, die van provincies en waterschappen respectievelijk 1,0 en 1,9 miljard euro. "De opbrengst van de provinciale heffingen stijgt met 11,5 procent het meest", berekent het CBS. Dat komt vooral door de hogere provinciale motorrijtuigenbelasting. De provincies vrezen volgens het CBS dat de uitgaven voor wegen en openbaar vervoer sterk zullen stijgen.

De waterschapsheffingen nemen toe met 6,9 procent, de sterkste stijging in bijna tien jaar. De waterschappen zijn vooral meer kwijt aan waterbeheersing zoals polderkades en extra baggeractiviteiten.

De gemeentelijke lasten groeien met 6,5 procent. "Dit percentage is vergelijkbaar met eerdere jaren. Ook de ontwikkeling van de belangrijkste gemeentelijke heffing, de onroerendzaakbelasting (OZB), is nog even sterk als andere jaren", aldus het CBS.