WASHINGTON - Het Amerikaanse Congres kan meer doen om de economie te ondersteunen, zei president Ben Bernanke van de Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken.

Bernanke verdedigde maandag in een toespraak waar de financiële markten naar hadden uitgekeken ook het beleid van de Fed tot nu toe.

''Er kunnen nog veel stappen worden gezet om de economie te versterken. Zoals het verduurzamen van de begroting, hervormen van het belastingstelsel, het verbeteren van ons onderwijssysteem, verbreden van de internationale handel en het ondersteunen van innovatie'', aldus Bernanke.

De bankpresident pleitte er vooral voor dat het Congres snel actie onderneemt om de zogenoemde 'fiscal cliff', die op 1 januari volgend jaar zou intreden, aan te pakken.

Het gaat om een combinatie van bezuinigingen en belastingverhogingen die dan tegelijkertijd zouden intreden en zouden kunnen leiden tot een recessie, zo waarschuwde Bernanke. Het Congres zou het op de valreep nog eens moeten worden over een andere begroting.

Geen recessie 

Bernanke liet weten dat hij op dit moment geen recessie voorziet, maar dat de huidige economische groei onvoldoende is om de werkloosheid echt naar beneden te brengen. ,,Dat is mijn grote zorg''.

Bernanke sprak verder beschuldigingen tegen dat de Fed door zijn recente beleid, onder meer het instellen van enkele stimuleringsmaatregelen voor de economie, de inflatie zou aanwakkeren. Prijsstabiliteit blijft een van de speerpunten van de Fed, verzekerde hij.