DEN HAAG - Een derde van de werknemers in Nederland is in 2011 slachtoffer geweest van geweld op het werk.

Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO maandag. Externe agressie, door klanten, patiënten, leerlingen of passagiers, was de meest voorkomende vorm.

Bijna een kwart van de werknemers tussen de 15 en 65 jaar had daarmee te maken. Bij 16 procent ging het om zogeheten interne agressie door leidinggevenden of collega's.

Slachtoffers van interne agressie voelen zich minder gezond, zo blijkt uit de cijfers van het CBS en TNO. Zij geven twee keer zo vaak aan een slechte gezondheid te hebben dan slachtoffers van externe agressie en bijna drie keer zoveel als niet-slachtoffers.

Beweeg de cursor over de lijn om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Onaccepttabel

Vakbond FNV noemt de cijfers van agressie op de werkvloer onacceptabel. ''Het is echt een groot probleem'', zegt een woordvoerder. ''We zijn al langer bezig om dat aantal terug te dringen. Dat blijkt hard nodig. Het is een belangrijke taak voor de leiding van het bedrijf om te zorgen voor veiligheid.''

Ook vakbond CNV maakt zich ook zorgen. ''Het zijn cijfers die je serieus moet nemen'', aldus vice-voorzitter Maurice Limmen, die aangeeft dat het moeilijk is om oplossingen voor de korte termijn te bedenken, zeker op het gebied van de interne agressie.

''Je moet ervoor zorgen dat het bespreekbaar is. Het is een onderwerp dat aan bod moet komen bij werkoverleggen en functioneringsgesprekken. Hoe ga je op een nette manier met elkaar om? Voor zowel werkgever als werknemer is het van groot belang om dit onderwerp goed aan te pakken.''

Ziekteverzuim

Agressie door leidingggevenden of collega's zorgt ook voor langduriger ziekteverzuim, meer dan bij geweld van buitenaf door klanten of patiënten bijvoorbeeld. Slachtoffers van interne agressie zijn ook vaker ontevreden over hun werk.

Van die groep zegt 15 procent (zeer) ontevreden te zijn over de werksituatie. Bij slachtoffers van externe agressie is dat 8 procent en bij niet-slachtoffers 5 procent.

Bijna twee derde van de werknemers die te maken had met interne agressie overwoog in 2011 een andere baan te zoeken. Eén derde ondernam ook echt concrete stappen. 64 procent van de mensen die te maken hadden met agressie op de werkvloer wil dat er aanvullende maatregelen worden genomen tegen werkdruk en werkstress.

Beweeg de cursor over de lijn om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS/TNO. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen