AMSTERDAM - Een hogere beloning voor toplieden bij ING heeft wederom een storm van kritiek veroorzaakt. De centrale ondernemingsraad van het concern reageerde "absoluut niet blij" op de salarissen die de ING-bestuurders afgelopen jaar hebben gekregen. Vakbonden repten van een provocatie en onbehoorlijk gedrag.

De exacte beloningen voor de ING-top werden maandag in het jaarverslag gepubliceerd. Daaruit blijkt dat bestuursvoorzitter Ewald Kist het afgelopen jaar ruim 60 procent meer heeft verdiend dan in 2002. De beloning in contanten steeg van 708.000 euro naar .161.000 euro. De stijging is bijna volledig toe te schrijven aan de bonus die Kist over het afgelopen jaar heeft ontvangen.

De salarissprong viel op, omdat de bestuurders in 2002 geen bonus hebben gekregen. Zij deden in dat jaar allemaal een stapje terug, aangezien ze niet an een de gestelde doelen hadden voldaan. Afgelopen jaar heeft de raad van bestuur zijn beloftes wel waargemaakt, waarop bonussen ter waarde van honderdduizenden euro's volgden.

Aandelen

Naast een beloning in de vorm geld hebben de bestuurders ook elk .250 opties op aandelen ING gekregen. Deze opties kunnen niet direct worden verzilverd. Samen met de aandelen die bestuurders krijgen, vormen zij de beloning voor het geval dat ING het ook over een aantal jaren bezien goed doet.

Zoals het er nu naar uitziet, krijgen de ING-bestuurders elk .750 aandelen in het bedrijf. Deze bonus in de vorm van aandelen wordt pas over drie jaar uitgekeerd. Dan kan het aantal aandelen nog worden aangepast, afhankelijk van de positie van ING ten opzichte van de concurrentie.

Kritiek

De bankverzekeraar gaf maandag een uitgebreide toelichting op het beloningsbeleid. Dat gebeurde omdat het concern veel kritiek te verduren kreeg sinds in het voorjaar van 2003 duidelijk werd dat het de beloning flink wil opvoeren. Volgens ING lag de beloning in de bovenste regionen een jaar geleden ongeveer 40 procent lager dan bij de concurrentie. Dat verschil geldt niet alleen voor de raad van bestuur, maar ook voor circa tweehonderd werknemers die net onder de raad opereren.

President-commissaris Cor Herkströter zei dat de inhaalslag nodig is om te voorkomen dat talent wegloopt. "De leden van de raad van bestuur vertrekken niet zo snel, maar in de lagen eronder wordt echt aan het talent getrokken." Een beter salaris is voor werknemers reden voor een overstap.

Verontwaardigd

De buitenwacht trok zich echter weinig aan van de verklaringen die volgens ING ten grondslag liggen aan de salarisstijging. De CNV Dienstenbond heeft "geschokt" en "verontwaardigd" gereageerd. FNV Bondgenoten noemde de loonstijging "eigenlijk onbehoorlijk". Volgens De Unie gaat het concern "volledig voorbij aan de nullijn" die in het Najaarsakkoord is vastgelegd.

ING-topman Kist zei het daarmee niet eens te zijn. Hij stelt dat de nullijn enkel voor het vaste salaris geldt en daar houdt de ING-top zich dit jaar aan. De bonussen in geld en aandelen kunnen echter wel stijgen als de bestuurders volgens plan de nettowinst verhogen en de kosten in bedwang weten te houden.

Kist zei ook dat ING niet zomaar een Nederlands bedrijf is en wees erop dat ongeveer 70 procent van de werknemers in het buitenland zit. "Ik werk in een internationaal bedrijf. Toevallig zitten we in Nederland", aldus Kist.

Beloning

In de salarisplannen zal de beloning voor de ING-top straks uit drie gelijke delen bestaan: eenderde vormt het vast salaris, eenderde is een bonus in contanten voor het nakomen van afspraken op korte termijn en eenderde wordt een extraatje in de vorm van opties en aandelen dat wordt uitgekeerd als ING ook over een aantal jaren bezien zijn doelen haalt.

"We willen een prestatiegerichte beloning, zodat we dicht aanvlijen tegen de aandeelhouders", aldus commissaris Herkströter. Als ING goed presteert, heeft de beurskoers en dus de belegger daar profijt van, bedoelde hij te zeggen.