AMSTERDAM – De FNV koerst voor 2013 op een maximale loonstijging van 2,5 procent. Dit laat de vakbeweging donderdag weten bij de presentatie van de agenda van de arbeidsvoorwaarden in 2013.

De looneis valt net iets hoger uit dan de inflatie.

Volgens de vakbeweging is de gemiddelde loonsverhoging van de cao’s in het afgelopen jaar tegengevallen. Dit was gemiddeld een loonstijging van 1,83 procent, terwijl ook in 2012 al op 2,5 procent werd gekoerst.

Werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland noemen de looneis 'onverantwoord en buiten proporties', zo laten ze weten in een reactie aan NU.nl. "Het is bij de FNV blijkbaar nog niet doorgedrongen dat we in een economische crisis zitten."

De vakbeweging stelt het juist 'ongepast en onverstandig' te vinden om 'werknemers de rekening van de crisis te laten betalen terwijl opbestuurders zelf de dans ontspringen'. 

Teleurgesteld

De FNV stelt dat het in 2012 niet makkelijk was om nieuwe afspraken te maken over de nieuwe cao’s. Pas de helft van de 500 cao’s die de vakbonden in 2012 willen vernieuwen zijn inmiddels afgesloten.

Na volgend jaar moeten er in totaal 900 cao's worden vernieuwd.

"Het afgelopen cao-seizoen stond in het teken van de crisis en de inzet van werkgevers en overheid voor de nullijn. Daardoor was het niet makkelijk om tot goede afspraken te komen", aldus de FNV.

Kloof

Bovendien spreekt de vakbond van 'een kloof die gedicht moet worden', omdat de gemiddelde loonstijging in de marktsectoren hoger ligt dan in de in publieke sector.

Dit komt mede door de nullijn die door de overheid al twee jaar wordt vastgehouden voor de publieke sectoren en ook de komende jaren nog dreigt.

Volgens de FNV moet deze nullijn dan ook worden losgelaten. Niet alleen wegens verlies van de koopkracht, maar ook omdat de vakbeweging vreest dat de overheid minder aantrekkelijk wordt als werkgeverd. "De maatregel is op langere termijn volgens het CPB niet vol te houden, terwijl de risico's en negatieve effecten groot zijn."

Flexibele contracten

De vakbond probeert ook betere afspraken te maken over het terugdringen van flexibele arbeidscontracten.Inmiddels zijn bij een derde van de cao's afspraken hierover opgenomen. Volgend jaar gaat de vakbond hier verder op inzetten. 

Daarnaast herhaalt de vakbond dat het vindt dat de maatregelen die zijn afgesproken in het Lente-akkoord, zoals de forensentaks en de verhoging van de BTW van 19 naar 21 procent moeten worden teruggedraaid.