DEN HAAG - De toelichtingen in jaarrekeningen van ondernemingen zijn vaak onder de maat. Beleggers worden onvoldoende geïnformeerd. 

Ze lopen daardoor het risico dat ze onjuiste beleggingsbeslissingen nemen.

De financiële waakhond AFM waarschuwt hiervoor in een donderdag gepubliceerd rapport. De AFM constateert geregeld dat er in jaarrekeningen informatie wordt weggelaten die er wel in had moeten staan, omdat ze de besluitvorming van de gebruikers kan beïnvloeden.

Zo vindt de toezichthouder onder meer dat de informatie over bijzondere waardeverminderingen, veroorzaakt door de slechte economische omstandigheden, te summier is. De toezichthouder verwacht dat veel ondernemingen een zogeheten impairment test zullen moeten uitvoeren om vast te stellen of de boekwaarde van activa nog een getrouw beeld geeft van de werkelijke waarde.

"Beleggers hebben behoefte aan inzicht in de meest relevante risico’s, de mogelijke gevolgen en de beheersing. De risicoparagraaf verdient meer aandacht'', aldus de AFM.