AMSTERDAM - De bouwsector wil dat het nieuwe kabinet met een groot stimuleringspakket komt. Ook wil de sector dat er voor de bouw een vorm van deeltijd-ww wordt ingevoerd.

Dat schrijven vijftien partijen, waaronder de vakbonden en de brancheorganisaties van projectontwikkelaars en bouwbedrijven, in een brief aan de Tweede Kamer.

De bouwsector vraagt het rijk om een jaarlijkse extra bijdrage van veertig miljoen euro voor startersleningen. Daarnaast zou er een subsidieregeling moeten komen om de bouw en verbouw van energiezuinige woningen te stimuleren. In de brief wordt geen suggestie gedaan waar dat geld vandaan moet komen.

Hypotheekrenteaftrek

Ook wil de sector dat het nieuwe kabinet terugkomt op de voorgestelde beperking van de hypotheekrenteaftrek. De prijsdaling die deze maatregel tot gevolg heeft, zou 'het herstel van de woningmarkt ernstig bemoeilijken'.

De briefondertekenaars pleiten niet alleen voor behoud van de hypotheekrenteaftrek. Ze willen die zelfs uitbreiden door de financiering van een restschuld voor doorstromers ook aftrekbaar te maken.

Restschuld

Volgens voorzitter Charley Ramdas van FNV Bouw kan zo'n regeling bijdragen aan het in beweging brengen van de woningmarkt. Veel woningbezitters die het afgelopen decennium een huis hebben gekocht, blijven zitten vanwege hun restschuld.

Het standpunt van FNV Bouw is opvallend, aangezien vakcentrale FNV juist voorstander is van inperking van de hypotheekrenteaftrek.

Toezichthouder

De bouwsector wil verder onder meer dat het rijk er bij toezichthouder AFM op aandringt het toezicht op hypotheekverstrekkers te versoepelen, zodat die makkelijker leningen gaan verstrekken.

Ook zou de overheid volgens de briefondertekenaars de hypotheekverstrekking buiten banken om moeten stimuleren, om zo de rentetarieven omlaag te krijgen.

Tenslotte pleiten de briefschrijvers voor invoering van deeltijd-ww tot en met 2014. Dit om te voorkomen dat duizenden bouwvakkers door de malaise op de woningmarkt hun baan verliezen, terwijl ze over een paar jaar misschien weer hard nodig zijn.