DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de aanbestedingswet die de defensie- en veiligheidsindustrie moet openstellen voor meer concurrentie. 

Het gaat om een uitwerking van een Europese richtlijn. De nieuwe wetgeving moet voor meer concurrentie en gelijke regels in de EU zorgen en biedt het Nederlandse bedrijfsleven kansen, aldus minister Maxime Verhagen van Economische Zaken.

Nederland is een van de laatste landen van de EU die de regelgeving invoeren. Verschillende partijen spraken de vrees uit dat landen met een grote defensie-industrie zoals Frankrijk en Groot-Brittannië zich aan de regelgeving gaan onttrekken.

Nationale veiligheid

Maar volgens Verhagen is dat niet het geval. Hij zei dat Frankrijk en Groot-Brittannië zich juist aan de richtlijn houden. Beide landen ''gooien zaken op de markt'' die Nederland nog steeds niet openbaar aanbesteedt, zei hij.

Er kan met een beroep op de nationale veiligheid nog steeds buiten de aanbestedingsregels worden gewerkt, maar dat moet van geval tot geval bekeken worden.

Houden landen zich niet aan de regels, dan kan daartegen bij de Europese Commissie een klacht worden ingediend. Verhagen zei niet te schromen om dat ook te doen.

Rapporteren

Verder beloofde hij de Tweede Kamer jaarlijks te gaan rapporteren hoe vaak in andere EU-landen de uitzonderingsregel op de openbare aanbesteding wordt toegepast en dus opdrachten aan hun eigen defensie-industrie worden gegeven.

De Tweede Kamer stemt begin volgende maand over de wet.