DEN HAAG - Veehouders en akkerbouwers willen dat hun (vers-)leveranciers zich blijven verzetten tegen de extra korting en bijdrage die Albert Heijn en Jumbo onlangs aankondigden.

Dat blijkt woensdag uit een brief die de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en de Dutch Dairymen Board (DDB) aan tientallen leveranciers stuurden.

Albert Heijn wil een korting van 2 procent bij de leveranciers, bij Jumbo gaat het om een bijdrage van 1,25 procent. De agrarische vakbonden willen van de leveranciers horen in hoeverre die erin slagen de kortingen van tafel te krijgen.