MADRID - De Spaanse regering wil de mogelijkheden voor werknemers om vervroegd met pensioen te gaan aan banden leggen. 

Dat stelt de Spaanse premier Mariano Rajoy in een woensdag gepubliceerd interview met The Wall Street Journal.

Volgens Rajoy is de pensioenleeftijd van 65 jaar die nu in Spanje geldt ''redelijk, als er daadwerkelijk aan wordt voldaan''. Veel werknemers gaan echter al rond hun 60e met pensioen. Rajoy wil de mogelijkheden voor zo'n vroeg pensioen nu beperken.

Bezuinigingen

De pensioenplannen maken deel uit van de nieuwe bezuinigingsmaatregelen die de Spaanse regering later deze week bekendmaakt. Die moeten ervoor zorgen dat Spanje zijn begrotingstekort dit jaar verder weet terug te dringen.

Spanje streeft ernaar het gat op zijn begroting dit jaar te verkleinen van 8,9 naar 6,3 procent van het bruto binnenlands product. De vele bezuinigingen die hiervoor worden doorgevoerd, lijken echter averechts te werken.

Belastinginkomsten

De economische krimp die door de ingrepen wordt veroorzaakt, zorgt voor lagere belastinginkomsten waardoor het gat op de begroting nauwelijks afneemt. Eerder deze week bleek dat het tekort van Spanje in de eerste 8 maanden van dit jaar hoger was dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Door de grote financiële en economische problemen in het land betaalt Spanje hoge rentes over zijn staatsleningen, waardoor het nog moeilijker is de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Spanje kan op dat vlak hulp vragen van de Europese Centrale Bank (ECB) en het Europese noodfonds. Dan moet het land zich wel onderwerpen aan de voorwaarden die aan die hulp worden gesteld.

Rajoy gaf in het interview aan dat zijn regering nog altijd moet vaststellen of die voorwaarden acceptabel zijn. Als de rente op Spaanse staatsleningen ''te lang, te hoog'' blijft, zal Spanje echter zeker hulp vragen, stelde hij.

Rente

De aanhoudende onzekerheid over het moment waarop Spanje zal besluiten Europese steun te vragen, zette woensdag opnieuw druk op Spaanse staatsleningen. De rente op 10-jarige leningen klom daarbij weer naar de grens van 6 procent. Beleggers reageerden terughoudend op het interview van Rajoy met The Wall Street Journal.

Ook de uitkomsten van een overleg tussen de Duitse, Nederlandse en Finse ministers van Financiën vielen slecht. Zij stelden dinsdagavond dat het noodfonds ESM volgens hen alleen bij nieuwe probleemgevallen direct steun kan verlenen aan noodlijdende banken.

Probleemgevallen

Probleemgevallen waarvoor nu al Europese steun wordt verleend, blijven de verantwoordelijkheid van nationale overheden. Dit is vooral een tegenvaller voor Spanje en Ierland, die hoopten dat bankensteun via het ESM hun eigen financiële positie wat zou verlichten.

Als de opvatting van Duitsland, Nederland en Finland door de andere eurolanden wordt overgenomen, komt de Europese steun voor de Spaanse bankensector bovenop de huidige Spaanse staatsschuld. Een woordvoerder van het Spaanse ministerie van Economische Zaken liet in een reactie weten dat dit geen groot probleem hoeft te zijn, omdat de Spaanse schuld ook in dat geval lager zou blijven dan het Europese gemiddelde.

Het rendement op 10-jaarsleningen van Spanje klom woensdag van 5,8 naar bijna 6,1 procent. Dat is het hoogste niveau sinds de aankondiging van de ECB. Het ECB-besluit zorgde de afgelopen weken voor een aanzienlijke daling van de Spaanse rente. Die stond begin september nog op 6,9 procent, na eind juli een piek te hebben bereikt van 7,6 procent.

Krimp

De Spaanse economie is in het derde kwartaal opnieuw sterk gekrompen. Dat stelde de Spaanse centrale bank in zijn economisch bulletin.

''Beschikbare gegevens over het derde kwartaal suggereren dat de krimp aanhield in een significant tempo tegen een achtergrond van hoge financiële spanningen'', aldus de Banco de España.

In het tweede kwartaal slonk de Spaanse economie met 0,4 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Minister van Economische Zaken Luis de Guindos zei afgelopen zaterdag in het derde kwartaal ook een terugval van 0,4 procent te verwachten.

Alles over de schuldencrisis