AMSTERDAM – De helft van de business-to-businessondernemingen vindt dat het betaalgedrag van hun klanten verslechtert. Een op de acht betaalt te laat en een kwart daarvan geeft aan niet anders te kunnen vanwege financiële problemen.

Meer dan de helft van de bedrijven geeft echter aan bewust de betalingstermijn te overschrijden, zo blijkt dinsdag uit onderzoek van creditmanagementorganisatie GGN.

Bedrijven betalen opzettelijk te laat omdat de eigen organisatie een andere termijn voor ogen heeft, of om de eigen liquide middelen op peil te houden. Vooral kleine bedrijven zijn de dupe van uitgestelde betalingen, omdat zij geen buffer hebben om dit op te vangen.

Oninbare vorderingen

Het aantal oninbare vorderingen neemt licht toe. Werd in 2010 nog drie procent van de facturen nooit voldaan, in 2012 is dit vier procent. Het totale oninbare bedrag is volgens een kwart van de bedrijven toegenomen in het afgelopen jaar. Volgens 61 procent is het gelijk gebleven en negen procent signaleert een afname.

Bij digitaal factureren ligt het percentage betalingen dat binnen de termijn voldaan wordt met 79 procent hoger dan bij facturen die per post worden gestuurd (69 procent). Toch kiest iets meer dan de helft van de ondernemingen nog voor papieren facturen.

Volgens 41 procent van de bedrijven zorgt een telefonische aanmaning richting de debiteur ervoor dat er eerder betaald wordt dan wanneer er alleen een aanmaning per post gestuurd wordt.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 410 bedrijven met tien of meer medewerkers.