DEN HAAG - De pensioenfondsen krijgen maandag meer duidelijkheid over hun financiële positie en de kortingen op de pensioenuitkeringen die ze mogelijk volgend jaar moeten doorvoeren.

Het kabinet stuurt hierover een pakket maatregelen naar de Tweede Kamer. Het loopt daarbij vooruit op nieuwe pensioenspelregels die in 2014 ingaan.

Pensioenfondsen moeten kunnen aantonen dat hun vermogenspositie gezond is, zodat ze ook op lange termijn de pensioenen kunnen blijven betalen.

Ze dienen een dekkingsgraad van 105 procent te hebben. Veel pensioenfondsen blijven daar op dit moment ver onder. Ze hebben vooral last van de lage rente waarmee ze hun vermogen moeten berekenen. Die is zo laag als gevolg van de eurocrisis.

Lucht

Het kabinet zal waarschijnlijk de rekenrente iets verhogen, waardoor de pensioenfondsen meer lucht krijgen. Niettemin zullen diverse fondsen toch nog flinke kortingen moeten hanteren.

Over de kabinetsmaatregelen is afgelopen tijd overleg geweest met toezichthouder De Nederlandsche Bank en vakbonden en werkgevers, die de besturen van de pensioenfondsen vormen.

Vijf vragen dekkingsgraad pensioenfondsen

Meer over de schuldencrisis in ons dossier