AMSTERDAM - Het aantal kinderdagverblijven dat failliet gaat is dit jaar fors gegroeid. Tot en met vorige week gingen al 52 crèches over de kop. Vorig jaar stond de teller rond deze tijd nog op zeven.

Dat schrijft het AD vrijdag op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel.

De krant wijt de stijging vooral aan de leegloop bij de kinderdagverblijven. Door bezuinigingen is opvang voor veel ouders onbetaalbaar geworden. Ook raakten meer crèches in financiële problemen. Sinds juli kwamen er 21 failliete instellingen bij. Het gaat zowel om grote als kleine organisaties.

Gjalt Jellesma van belangenclub Boink voor ouders in de kinderopvang vreest dat de bodem van de put nog niet in zicht is. "De komende tijd gaan ouders anticiperen op de bezuinigingsronde van volgend jaar, die vooral de hoger inkomens treffen. De kans bestaat dat zij de opvang helemaal uit eigen zak moeten betalen. Dan is het logisch dat ze op zoek gaan naar alternatieven."

Wanbetalers

Het komt ook steeds vaker voor dat ouders de toeslag die ze krijgen voor kinderopvang voor hele andere doeleinden gebruiken. Kinderdagverblijven maken zich zorgen over het aantal wanbetalers. Dat bleek vrijdag uit een rondgang van de Volkskrant.

Ouders kunnen via de Belastingdienst een toeslag aanvragen. Die wordt dan gestort op de rekening van de ouders, zodat die het geld over kunnen maken naar het kinderdagverblijf. Dat laatste gebeurt steeds vaker niet.

Volgens een vertegenwoordiger van een honderdtal verblijven is het aantal wanbetalers opgelopen van 3 naar ongeveer 7,5 tot 10 procent in enkele jaren tijd.

Lage inkomens

Dat percentage lijkt Gjalt Jellesma, de voorzitter van Boink (Belangenvereniging ouders in de kinderopvang), erg hoog. ''Ik kan daar weinig over zeggen. Wellicht dat het in bepaalde wijken met veel lage inkomens wel zo is. Maar over het algemeen gaat het om heel weinig ouders.''

Volgens Jellesma moet deze sector leren omgang met deze fraude. ''Zonder het goed te praten: het is een markt en daar kom je fraude tegen. Verblijven moeten vooral een strak debiteurenbeleid voeren.''

Bezuinigingen

Volgens Jellesma is de fraude het gevolg van bezuinigingen. ''Op de kinderopvang wordt onevenredig veel bezuinigd, waardoor de prijzen fors stijgen. Daarbij, ouders hebben geen alternatief voor de kinderopvang, dus ze moeten er veel meer geld aan uitgeven.''

Donderdag maakte het ministerie van Sociale Zaken bekend dat kinderdagverblijven het lastig hebben. In de eerste helft van dit jaar daalde het aantal kinderen met een toeslag met 3 procent ten opzichte van 2011. Ook daalde het aantal uren opvang per kind met 5 procent. Daarmee valt het gebruik van kinderopvang lager uit dan was verwacht.

''Het is noodzakelijk dat de kwaliteit op peil blijft. Dus als er in plaats van 20 nog 18 kinderen komen, kan je niet een personeelslid ontslaan. Daardoor komen die bezuinigingen zo hard aan. Het is een kwetsbare sector'', aldus Jellesma.