DEN HAAG - De gemiddelde koopkracht in Nederland daalt in de periode 2010 tot tot en met 2013 met 4 procent.

Dat blijkt uit de Macro-Economische Verkenning van het Centraal Planbureau (CPB) die op Prinsjesdag is gepubliceerd.

Dit jaar gaat de koopkracht met 1,75 procent omlaag, volgend jaar is dat 0,75 procent. Ook de afgelopen twee jaar moesten Nederlandse burgers al inleveren.

De economie krimpt dit jaar met 0,5 procent. Volgend jaar voorziet het CPB een licht herstel van 0,75 procent. De werkloosheid stijgt naar gemiddeld 5,75 procent in 2013. Dat niveau is sinds het midden van de jaren 90 niet meer voorgekomen.

Minder

De groei wordt gedrukt door de binnenlandse bestedingen, schrijft het CPB. Zowel de overheid als de huishoudens besteden dit en volgend jaar minder. De investeringen van bedrijven groeien in 2013 licht, na een krimp in 2012. Met de uitvoer gaat het wel goed, onder meer door een licht herstel van de wereldhandel volgend jaar.

Het overheidstekort komt volgend jaar uit op 2,7 procent van het bruto binnenlands product (hetgeen we met zijn allen in Nederland verdienen). Dit jaar bedraagt het tekort nog 3,7 procent.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Bezuinigingsbeleid

De verbetering van de overheidsfinanciën is het gevolg van het bezuinigingsbeleid van het kabinet en ook een beetje van het voorzichtige economische herstel. Het tekort ligt volgend jaar voor het eerst sinds 2008 onder de 3 procent die in de EU geldt als bovengrens. De staatsschuld loopt volgend jaar verder op tot 71,8 procent.

Het planbureau waarschuwt dat de Europese schuldencrisis een belangrijk risico vormt voor de economie. Recente besluiten van onder meer de Europese Centrale Bank bieden echter hoop op een blijvende oplossing.

Alles over Prinsjesdag en de miljoenennota