WOERDEN - In de ICT-branche dreigt de komende jaren een tekort aan hoogopgeleide medewerkers. Bij sommige bedrijven doet zich dit nu al voelen.

Een woordvoerder van branchevereniging ICT-office heeft dat vrijdag gezegd. Hij reageert op een bericht in het Financieele Dagblad dat een aantal grote ICT-bedrijven als Getronics en Capgemini bezig zijn honderden banen te schrappen.

Volgens de branchevereniging zijn vraag en aanbod in de sector niet goed op elkaar afgestemd.

Er kan bij een aantal ondernemingen sprake zijn van een overschot aan lager geschoold personeel, voor hoogopgeleide functies zijn vacatures al moeilijk vervulbaar. En het valt te voorzien dat dit probleem erger zal worden.

''ICT-opleidingen op hbo- en universitair niveau zijn niet zo populair'', zegt de woordvoerder van ICT-office.

Oplossing

De branchevereniging ziet de oplossing in een betere samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

De overheid zou daarbij een stimulerende rol moeten vervullen. ''Je kunt nu wel maatregelen nemen, maar het duurt jaren voordat die resultaten afwerpen'', aldus de woordvoerder.