LUXEMBURG - De werkgelegenheid in de landen van de eurozone is in het tweede kwartaal van 2012 gelijk gebleven aan de eerste 3 maanden van het jaar.

Dat blijkt uit een eerste schatting van het Europees statistisch bureau Eurostat (pdf). In vergelijking met het tweede kwartaal van 2011 daalde het aantal mensen met een baan met 0,6 procent.

In de gehele Europese Unie steeg de werkgelegenheid in het tweede kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van het kwartaal daarvoor. In vergelijking met 2011 daalde het percentage echter met 0,2 procent.

In het eerste kwartaal was er in de eurozone nog sprake van een daling van de werkgelegenheid met 0,3 procent. In de hele EU daalde die toen met 0,1 procent.

Volgens schattingen van Eurostat hadden in het tweede kwartaal 223,4 miljoen mensen in de EU een baan. Van hen wonen er 146,4 miljoen in de eurozone.