DEN HAAG - Het personeel van de vier grote elektriciteitsproducenten is tegen het mogelijk weghalen van de stroomnetten bij de energiebedrijven. In een brief die de ondernemingsraden van Essent, Delta, Eneco en Nuon vrijdag aan de politiek en vakcentrales hebben gestuurd, schrijven zij dat afsplitsing de Nederlandse energiesector op grote achterstand zet.

Over de splitsing tussen de stroomnetten en de producenten loopt nog een discussie. De vraag is of de hoofdleidingen in bezit van de overheid of van de bedrijven moet komen. Het lijkt erop dat minister Brinkhorst van Economische Zaken de stroomnetten in overheidshanden wil houden. De ondernemingsraden zijn bang dat daardoor de werkgelegenheid "sterk onderdruk komt te staan".

De personeelsvertegenwoordigers wijzen erop dat in geen enkel ander Europees land de netten zijn afgesplitst. Volgens hen kan een bedrijf dat zowel stroom produceert, als transporteert en levert aan de klant zich beter ontwikkelen in de Europese markt.

Afgesplitste energiebedrijven zijn in hun ogen kwetsbaar. "Zij hebben nagenoeg geen bezittingen en zijn dus per definitie een eenvoudige prooi voor de veel grotere buitenlandse spelers op de Europese markt."

In de uitgelekte plannen van Brinkhorst mag alleen de handelstak van de stroombedrijven door de eigenaren (gemeenten en provincies) worden verkocht. De netten moeten in hun geheel van deze commerciële takken worden afgesplitst en in publieke handen blijven.