DEN HAAG - Melkveehouders en tuinders zijn verbolgen over de extra korting die Albert Heijn heeft geëist van leveranciers. ''Te gek voor woorden'', vindt Albert Jan Maat, voorzitter van Land- en tuinbouworganisatie LTO.

Maat vindt dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa naar de zaak moet kijken.

Een woordvoerster van Albert Heijn bevestigde dinsdag dat het bedrijf een extra korting van 2 procentpunt heeft geëist van leveranciers.

Het supermarktconcern krijgt al korting omdat het een grote afnemer is van producten. Omdat de keten de afgelopen maanden groeide, onder meer door de overname van tientallen C1000-winkels, wil het nu meer korting.

''Als leverancier groeit u met ons mee, onder meer door groei in volume. Om deze groei te faciliteren vinden wij het passend dat u hieraan bijdraagt'', staat in de AH-brief aan de leveranciers. Volgens LTO zou de extra korting per 17 september in moeten gaan.

'Nooit akkoord'

LTO-voorman Maat vindt dat partijen in de keten ''nooit akkoord'' mogen gaan met deze eis, waarmee het bedrijf volgens hem ''over de ruggen van de leveranciers geld verdient''. Hij typeert deze actie van Albert Heijn als ''een kruideniersmentaliteit van het laagste allooi'' en stelt: ''Met dit soort acties kunnen we nooit een duurzame keten opbouwen''.

Ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond reageert afwijzend. Voorzitter Hans Geurts noemt het een klap in het gezicht. Hij meent dat leveranciers, waaronder de zuivelfabrikanten, collectief hun rug recht moeten houden en de eenzijdig aangekondigde korting niet moeten accepteren.

Wet

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) wijst erop dat afspraak afspraak is. ''Het is in strijd met de wet om eenzijdig inbreuk te maken op dit soort afspraken'', aldus Philip den Ouden, directeur van de FNLI.

Hij weet dat ook de twee andere grote inkooporganisaties Superunie en Jumbo op soortgelijke wijze optreden en wil dat er snel een gedragscode komt met aangescherpte regels. ''Het eenzijdig pogen te wijzigen van contractafspraken is eerder gewoonte dan uitzondering aan het worden'', stelt hij.