DEN HAAG - Defensie is naarstig op zoek naar jong technisch personeel en is bereid daar een flinke premie op te zetten.

Als jonge, handige soldaten een technische opleiding afmaken en voor 4 jaar tekenen bij de krijgsmacht, krijgen ze een extra beloning van 10.000 euro. Een woordvoerder van het ministerie bevestigde vrijdagochtend een bericht hierover op de voorpagina van het AD.

Duizenden mensen raken bij Defensie de komende jaren door bezuinigingen hun baan kwijt. Veelal betreft het staf- en kantoorfuncties. Om op termijn de operationele capaciteit op peil te houden zijn komend jaar 4000 nieuwe mensen nodig, van wie een kwart technisch personeel zoals automonteurs, bouwvakkers en ICT’ers.

''De toestroom van nieuwe mensen in deze functies blijft al jaren achter. Omdat ook bedrijven 'vechten' om goede technici, wil Defensie nu het verschil maken en hen met een premie naar de krijgsmacht lokken'', schrijft het AD.

Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp beseft volgens de krant dat hij mogeljk de mensen die Defensie moeten verlaten vanwege bezuinigingen kwetst. ''Het is pijnlijk voor de mensen waarvoor geen plek meer is in het leger. Maar zij zitten vooral op staf- en kantoorfuncties. En er is nu grote behoefte aan jonge technici'', aldus Middendorp.