AMSTERDAM - De werkweek wordt in de toekomst mogelijk langer.

Minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) ziet een langere werkweek als een mogelijke oplossing voor de verwachte krapte op de arbeidsmarkt en de duurder wordende verzorgingsstaat.Hij heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) gevraagd zich hierover te buigen.

Gemiddeld werkt een Nederlander iets minder dan 35 uur per week. Onder meer de partij van Draijer, D66, pleitte al voor een veertigurige werkweek om zo de welvaartstaat te kunnen behouden.

Ontslagrecht

Naast de verlenging van de werkweek heeft Kamp over nog acht onderwerpen advies gevraagd, waaronder de gevolgen van de vergrijzing voor de staatsfinanciën, achterstandsleerlingen en de toekomst van de financiële sector.

Kamp vroeg ook om advies over een soepeler ontslagrecht. Over het advies uit het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie is nog geen formele adviesaanvraag indienen bij de raad.

Plannen voor versoepeling van het ontslagrecht hebben de afgelopen jaren voor grote onenigheid gezorgd tussen werkgevers en de vakbeweging in de SER. De demissionair minister voerde donderdag de druk op bij sociale partners.

Hij wees op de afspraken die vijf partijen in de Tweede Kamer daarover hebben gemaakt en de verkiezingen op 12 september. ''Deze maand krijgen we een nieuwe Tweede Kamer en hopelijk nog dit jaar een nieuw kabinet. Een breed gedragen SER-advies over het ontslagrecht zou een belangrijke factor kunnen zijn bij de totstandkoming van een regeerakkoord.''

Wiebe Draijer

Kamp stelden de vragen donderdag bij de installatie van de nieuwe SER-voorzitter Wiebe Draijer. In Nederland is de lengte van de werkweek niet wettelijk vastgelegd, maar spreken de sociale partners deze af.

De 46-jarige Draijer heeft bij de SER Alexander Rinnooy Kan opgevolgd. In een afscheidsinterview dit voorjaar stelde Rinnooy Kan dat het kabinet de SER vaker moet inzetten. De raad kan volgens hem een rol spelen bij het soepeler invoeren van wetten.

In de SER zitten naast leden die door de kroon worden benoemd, onder wie de voorzitter, vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.