AMSTERDAM - Naar mate een land een striktere ontslagbescherming heeft, is de jeugdwerkloosheid er hoger.

Dat verband hebben onderzoekers van de Nijmeegse Radboud Universiteit aangetoond, meldt Het Financieele Dagblad donderdag.

Uit het onderzoek blijkt dat in landen met een strikte ontslagbescherming, zoals Spanje, Griekenland, Frankrijk, Italië en Portugal, relatief veel jongeren werkloos zijn. De 'gouden ketenen' van de oude generatie belemmeren hun kansen op de arbeidsmarkt.

Onderwijs

De onderzoekers hebben ook een verband ontdekt tussen het onderwijssysteem en de jeugdwerkloosheid. In landen als Duitsland, waar de nadruk ligt op beroepsonderwijs en nauwe banden bestaan tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs, zitten weinig jongeren zonder werk.

De wetenschappers hebben geen verband gevonden tussen opleidingsniveau en werkloosheid. Een beter opgeleide jonge beroepsbevolking betekent niet per se dat zij betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Zo tellen Spanje en Griekenland relatief veel jongeren met een universitaire opleiding. Zij zijn echter in groten getale werkloos, omdat er nauwelijks werk voor hen is.