UTRECHT - De onderhandelingen over een nieuwe CAO in de gehandicaptenzorg zijn vastgelopen. Volgens de Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben de werkgevers elk verder overleg geblokkeerd. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is op haar beurt verontwaardigd, omdat de bonden zich niet zouden houden aan de afspraken zoals de sociale partners die op centraal niveau hebben gemaakt.

Volgens onderhandelaar H. Moerman van de Abvakabo en CNV-bestuurder S. Franken leggen werkgevers de centrale afspraken verkeerd uit. "Zij willen dat wij ongeclausuleerd akkoord gaan met het beperken van loondoorbetaling in het tweede ziektejaar vanaf 1 januari 2005 tot 70 procent. Op centraal niveau is op dat punt juist een voorbehoud gemaakt", aldus Moerman.

De Abvakabo-bestuurder wijst erop dat werkgevers- en werknemersorganisaties in de Sociaal-Economische Raad er gezamenlijk bij het kabinet op aandringen hun advies over herziening van de WAO over te nemen. "Doet het kabinet dat niet, dan achten de sociale partners zich niet meer gebonden aan de centrale afspraken en dat geldt voor de vakbeweging in het bijzonder voor beperking van loondoorbetaling in het tweede ziektejaar", stelde hij.

Verbaasd

De vakbonden zijn verbaasd over het vastlopen van de onderhandelingen na zes overlegronden. "In onze beleving waren we aardig op weg. Werkgevers kwamen plots met deze blokkade op het moment dat we spijkers met koppen dachten te gaan slaan", aldus Moerman.

Kabinetsbesluit

De Abvakabo en CNV Publieke Zaak stellen dat de VGN 'zelfs niet' het CAO-overleg wilde opschorten om een verwacht besluit van het kabinet over de WAO vrijdag in de ministerraad af te wachten. Volgens werkgeversonderhandelaar G. Gerding moeten de bonden zich niet verschuilen achter een besluit van het kabinet over de WAO. "Zij onderhandelen met ons en wij constateren dat in de thuiszorg, verpleging en verzorging wel afspraken over beperkingen in het tweede ziektejaar mogelijk zijn."

In de gehandicaptenzorg werken circa 120.000 mensen. De oude CAO liep op 1 januari af.