AMSTERDAM - Beleggers hebben geen schade geleden door boekhoudfraude bij de Braziliaanse tak van Douwe Egberts. Dat zegt DE tegen de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

Het bestuur van DE heeft een gesprek gehad met de beleggersvereniging. De VEB verzocht om dat gesprek, omdat de vereniging vermoedt dat beleggers gedupeerd zijn door het fraudeschandaal dat ruim een maand na de beursgang van DE in juli 2012 werd bekendgemaakt.

De Braziliaanse divisie had jarenlang de cijfers gemanipuleerd, waardoor de resultaten van het bedrijf gunstiger leken dan ze in werkelijkheid waren.

Koersdaling

De dag na de bekendmaking van de fraude daalde de koers van het aandeel DE met bijna zes procent. Volgens de VEB zei DE maandag in het gesprek dat de koersdaling weinig te maken zou hebben met de bekendmaking van de fraude.

Mochten beleggers toch schade hebben geleden, dan zou die niet verwijtbaar zijn. DE wil geen commentaar geven op het gesprek met de VEB. Het bedrijf voert op dit moment een intern onderzoek uit naar de oorzaken van de fraude.

Afschrijving

Op de dag van de bekendmaking van de fraude boekte het concern een afschrijving van tientallen miljoen euro's op zijn Braziliaanse activiteiten, die volgens DE deels verband hield met de 'boekhoudkundige onregelmatigheden' in dat land.