SACRAMENTO - De Amerikaanse staat Californië gaat bezuinigen op de pensioenen van ambtenaren.

De ambtenarenpensioenen in Californië behoren tot de meest genereuze in de Verenigde Staten. De Senaat heeft met een ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel om de pensioenen te hervormen.

Alleen de gouverneur hoeft zijn handtekening nog onder de nieuwe wet te zetten. Met de wet zal geleidelijk de AOW-leeftijd worden verhoogd en worden de uitkeringen verlaagd.