ROTTERDAM - Diergaarde Blijdorp in Rotterdam wil 40 van de 190 medewerkers in vaste dienst ontslaan.

Volgens de directie van de dierentuin is deze drastische maatregel noodzakelijk om Blijdorp in de komende jaren zelfstandig te laten voortbestaan.

De reorganisatie is het gevolg van de bezuinigingen die Blijdorp moet doorvoeren door de sterk verminderde subsidies. In 4 jaar tijd brengt de gemeente de subsidie terug van 4,8 miljoen naar 800.000 euro.

Het personeel is woensdagmorgen ingelicht. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. In het toekomstplan 2012-2017 blijven 151 arbeidsplaatsen over.

Met de ondernemingsraad en de vakbonden wordt de komende maanden overlegd. Directeur Marc Damen zei woensdag op een persconferentie dat hij voor de jaarwisseling geen concrete gevolgen van het verwacht.

Specialisten

Stafafdelingen worden samengevoegd en het aantal specialisten wordt teruggebracht. Van de 60 dierenverzorgers blijven er 52 over. Voor de kosten van de voorgenomen reorganisatie moet Blijdorp nieuwe leningen van zo'n 3 tot 5 miljoen euro aangaan.

Met de gemeente Rotterdam wordt onderhandeld over een garantstelling. De gemeente staat al garant voor 15 miljoen aan bestaande leningen. Directeur Damen zei op de persconferentie dat Rotterdam heeft toegezegd Blijdorp nooit failliet te laten gaan.

Entreeprijs

Blijdorp wil de entreeprijs in 2013, na een verhoging met anderhalve euro vorig jaar, niet opnieuw verhogen. Het aantal bezoekers is dit jaar zo'n 10 procent achtergebleven ten opzichte van 2011.

Het is niet bekend of dat door de duurdere kaartjes komt of door het slechte begin van de zomer. De hele maand september is Blijdorp toegankelijk voor niet meer dan 12,50 euro om het 155-jarig bestaan luister bij te zetten.

In 2013 zou de diergaarde bij ongewijzigd beleid afstevenen op een tekort van 1,4 miljoen euro.