SYDNEY - Australië en Europa gaan systemen voor CO2-emissierechten samenvoegen. De Australische minister voor Klimaatverandering Greg Combet heeft dat dinsdag gezegd.

Australië begint in juli 2015 met een systeem voor verhandelbare uitstootrechten, net als de EU dat sinds enkele jaren heeft. Bij het systeem moeten bedrijven emissierechten aankopen als ze extra CO2 uitstoten bijvoorbeeld door hogere productie.

Het handelssysteem in Australië komt in de plaats van de huidige CO2-belasting. Die is erg omstreden. Het land is erg afhankelijk van de grote mijnbouwbedrijven en kolencentrales, die veel broeikasgassen uitstoten. Sinds de heffing werd aangekondigd, kelderde de populariteit van premier Julia Gillard.