SCHIPHOL - Het nettoresultaat van Schiphol Group over 2001 bedroeg 183 miljoen euro. Dat is 27 procent meer dan een jaar eerder (144 miljoen). De aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten hebben het resultaat van Schiphol met circa 23 miljoen negatief beïnvloed, zo maakte de luchthaven vrijdag bekend.

Door de hoge investeringen was de kasstroom voor het derde achtereenvolgende jaar negatief en kwam uit op 123 miljoen. De omzet in 2001 bedroeg 695 miljoen, een stijging van 9 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Het meeste geld kwam binnen via de havengelden (334 miljoen), in hoge mate veroorzaakt door een stijging van de tarieven. Het aantal passagiers daalde met 0,2 procent tot 39,5 miljoen, terwijl het aantal starts en landingen in het handelsverkeer met 0,4 procent steeg tot 416.462.

De directie van Schiphol Group verwacht niet dat het vliegverkeer via de Amsterdamse luchthaven zich dit jaar al volledig zal herstellen van de gevolgen van de aanslagen in de VS. "Voorzichtigheidshalve wordt rekening gehouden met een daling van het aantal vliegtuigbewegingen tot 412.000, een vermindering van het aantal passagiers tot circa 37 miljoen en een lichte afname van het vrachtvervoer."

Het nettoresultaat zal echter aanzienlijk lager uitvallen omdat Schiphol Group vanaf 1 januari van dit jaar vennootschapsbelasting verschuldigd is.