Hotels meer afhankelijk van Nederlanders

DEN HAAG - Nederlandse hotels worden steeds afhankelijker van Nederlandse toeristen. Waar eerst de verdeling tussen binnen- en buitenlandse gasten nog nagenoeg gelijk was, komt het leeuwendeel van de hotelboekingen nu van toeristen uit eigen land.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal gasten in Nederlandse hotels steeg de afgelopen 14 jaar gestaag. Zo werden er in 1998 in totaal ongeveer 14,5 miljoen gasten geregistreerd en in 2011 al bijna 20 miljoen.

Daarbij valt op dat in 1998 de verdeling binnenlandse en buitenlandse toeristen nog in het voordeel van de buitenlandse toeristen uitsloeg: respectievelijk 7,1 miljoen en 7,4 miljoen.

In de jaren daarna bleef de verdeling tussen de twee groepen ongeveer gelijk, totdat vanaf 2006 de binnenlandse toeristen de overhand kregen. In 2011 werd 55 procent van de boekingen gedaan door Nederlandse gasten. In 2008 was dat verschil zelfs nog wat groter met 57 procent.

In 2011 komen er ruim 1,85 miljoen meer hotelgasten uit Nederland, dan uit het buitenland (10,85 miljoen tegen 9 miljoen).

Senioren

Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) klopt het dat de groei van buitenlandse gasten achterblijft bij die van Nederlandse, terwijl de hotelmarkt wel degelijk een groeisector is.

''Het aantal senioren dat naar een hotel gaat, groeit en ook de internetboekingen maken een flinke vlucht", verklaart een woordvoerster die ontwikkeling.

Ook de hotels zelf werken de ontwikkeling in de hand. ''Door achterblijvende vraag van de zakelijke markt zijn er meer aanbiedingen naar de consument. Bovendien zijn websites die kamers en arrangementen veilen in opkomst", constateert de woordvoerster.

Volgens het NBTC geven buitenlandse gasten wel meer uit dan Nederlandse.

Lees meer over:
Tip de redactie