AMSTERDAM - De Nederlandse staat moet een voorraad graan aanleggen om in te spelen op de verwachte prijsstijgingen van onder meer tarwe, maïs en sojabonen en te voorkomen dat er krapte onstaat

Albert Jan Maat, voorzitter van landbouworganisatie LTO, pleit woensdag voor een strategische aanpak van het voedselbeleid, zodat voorkomen wordt dat er krapte onstaat en graan niet te duur wordt voor veeboeren en bakkers.

''Dat houdt in dat je ook wat reserve hebt. En wil je de monden blijven voeden, dan moet je meer kijken naar de graanprijs die eigenlijk structureel te laag is'', zegt Maat, die vindt dat voldoende voedselzekerheid begint bij een stabiel inkomen voor de boer.

De LTO-voorman vergelijkt de graanreserve met de bestaande olievoorraad voor 90 dagen. ''Het gebeurt dus wel bij olie, maar niemand denkt eraan om het ook met graan te doen. Hoge energieprijzen zijn normaal, maar de graanprijzen zijn structureel te laag. Het beste is een stabiele graanprijs.''

De oogsten in de Verenigde Staten, Rusland en Oekraïne dreigen te mislukken. De prijs van tarwe is door de verwachte krapte in een paar maanden tijd met bijna 40 procent gestegen.

Omstreden

Het pleidooi van Maat is omstreden. De G20 riep deze week landen namelijk nog op vooral niet op eigen houtje de voorraden te vergroten of een exportverbod op te leggen. Voorraadvorming door afzonderlijke landen is in de EU bovendien officieel verboden.

Volgens de LTO-voorzitter is voedsel echter 'te belangrijk' om aan marktwerking over te laten. In dagblad  Trouw rechtvaardigt hij zijn oproep verder door erop te wijzen dat Duitsland 'een geheime graanvoorraad voor een jaar' zou hebben.

Op korte termijn komt de G20, de 20 grootste economieën, bijeen vanwege de stijgende voedselprijzen. ''Maar diezelfde G20 kwam eerder dus niet bijeen toen de boeren kampten met te lage graanprijzen.''

Economische zaken

Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) geeft aan dat er alleen in Europees verband een voorraad kan worden opgebouwd en dat Nederland dat niet alleen kan.

Als zou worden besloten om een graanreserve aan te leggen, dan moet daar wat betreft Maat mee worden begonnen op het moment dat de prijs lager is en er geen problemen zijn. Nu er onder meer in Amerika oogsten mislukken, denken ze ook op het ministerie niet dat dit er het juiste moment voor zou zijn.

De wereldvoedselorganisatie FAO waarschuwde onlangs voor een voedselcrisis als landen de uitvoer van graan en andere voedingsmiddelen zouden verbieden.