FRANKFURT - Thomas Cook heeft in het boekjaar 2002/2003 een verlies geleden van 251 miljoen euro netto. Het verlies is groter dan het negatieve saldo van 119,5 miljoen euro die over het voorgaande boekjaar in de boeken terechtkwam. Het op een na grootste reisconcern van Europa moest het doen met een omzetdaling van 10,1 procent tot 7,24 miljard euro.

Het concern, in Nederland eigenaar van onder meer Vrij uit en Neckermann, denkt in het lopende boekjaar wel betere resultaten te boeken als gevolg van kostenverlagingen en verbetering van de marktomstandigheden. Niettemin zal het resultaat negatief blijven.

In Duitsland wil Thomas Cook 10 procent van de arbeidsplaatsen schrappen. Over de hele wereld heeft de onderneming ongeveer 26.000 mensen in dienst.