OOSTERBEEK - Vanaf september worden Spaanse verpleegkundigen ingezet op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Het is volgens arbeidsbemiddelaar Henk van Soest van Trabajar en Holanda voor het eerst dat in de zorg op grote schaal wordt geworven onder Spaanse werklozen. Het gaat volgens hem om 'de voorhoede' van een nieuwe stroom Spaanse gastarbeiders, de eerste buitenlandse werknemers die in de jaren zestig naar Nederland kwamen.

Dertig gediplomeerde verpleegkundigen uit de provincie Madrid volgen op dit moment een stoomcursus Nederlands.

Degenen die erin slagen onze taal voldoende onder de knie te krijgen, krijgen dit najaar een baan aangeboden bij een grote zorginstelling met vestigingen in en buiten de randstad.

Van Soest voorspelt een toestroom van zeker enkele honderden Spaanse werknemers per jaar. "Behalve in de zorg is dat op alle terreinen waar de ‘t’ van techniek in zit", zegt Van Soest tegen NU.nl.

Arbeidsmigranten

Vorig jaar emigreerden 3174 Spanjaarden naar Nederland, twee derde om hier te komen werken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertoont het aantal arbeidsmigranten een stijgende lijn, vooral in de leeftijdscategorie 20-45 jaar.

De Spaanse ambassade heeft volgens Van Soest in de eerste helft van dit jaar 2500 landgenoten naar Nederland zien verhuizen.

Technisch personeel

Frank van Gool van Otto Workforce onderschrijft dat Nederlandse bedrijven in Spanje op zoek gaan naar technisch personeel. De massawerkloosheid daar (5,6 miljoen) leidt tot een grote bereidheid om in Nederland een baan te accepteren.

Van Gool verwacht dit najaar zeker honderd Spanjaarden in Nederland aan een baan te helpen. ''Vooral vaklieden in de techniek zijn gewild. Die zijn in Nederland nauwelijks meer te vinden’’, zegt Van Gool.

Vergrijzing

Door de vergrijzing in Nederland ontstaan de komende jaren problemen op de arbeidsmarkt. Circa 900.000 mensen gaan met pensioen. In 2020 wordt een tekort van 300.000 arbeidskrachten verwacht.

De 495.000 mensen (6,3 procent) die in juni zonder baan zaten, hebben niet de opleiding die past bij de openstaande vacatures.