AMSTERDAM – FNV Zelfstandigen reageert kritisch op het rapport van het Centraal Planbureau (CPB). Volgens de belangenbehartiger van zzp’ers stimuleert de zelfstandigenaftrek wel degelijk ondernemerschap.

Het CPB stelde woensdag dat veel zelfstandigen voor het ondernemerschap kiezen vanwege de fiscale voordelen en niet vanwege het ondernemerschap.

Daarom zou de zelfstandigenaftrek omgevormd moeten worden naar een specifieke aftrek voor onder meer langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten, werkloze ouderen en laagproductieven.

FNV Zelfstandigen is van mening dat zelfstandigen wel een fiscale tegemoetkoming moeten ontvangen, omdat ondernemers – in tegenstelling tot werknemers in loondienst – meer risico lopen en investeringen moeten doen.

"De zelfstandigenaftrek bevordert juist het ondernemerschap van zelfstandigen en er ligt wel degelijk een economisch motief aan ten grondslag", zegt Linde Gonggrijp, directeur van FNV Zelfstandigen.

Hervorming zelfstandigenaftrek

De belangenbehartiger van ruim 15.000 zelfstandigen in diverse sectoren zegt niet afwijzend te staan tegenover een hervorming van de zelfstandigenaftrek. "Momenteel heeft deze namelijk vooral een aanzuigende werking aan de onderkant van de markt. Dit is niet in het belang van ondernemerschap”, aldus Gonggrijp.

FNV Zelfstandigen is voorstander van een fiscale faciliteit die is gebaseerd op winst en niet op het aantal uren dat gewerkt wordt, zoals momenteel het geval is. "Op die manier wordt het genereren van winst en daarmee echt ondernemerschap gestimuleerd."

De belangenbehartiger deelt de positieve mening van het CPB over de MKB-winstvrijstelling.