AMSTERDAM - Het Centraal Planbureau uit kritiek op de zelfstandigenaftrek. Volgens de onderzoekers stimuleert de regeling mensen zich als zzp’er in te schrijven voor dat belastingvoordeel.

Volgens het CPB is het aantal zzp’ers de laatste jaren vooral door dit belastingvoordeel gestegen. Bij de zelfstandigenaftrek mag een ondernemer een bedrag van sowieso 7280 euro aftrekken van zijn belastbare winst.

Het CPB oppert de regeling meer specifiek te richten op bijvoorbeeld langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten en werkloze ouderen omdat voor deze mensen ondernemerschap soms de enige weg is naar de arbeidsmarkt.

Het CPB onderzocht twee belastingmaatregelen, de MKB-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek.

De MKB-winstvrijstelling kan op minder kritiek rekenen. Volgens de onderzoekers stimuleert de regeling dat ondernemers een rechtsvorm kiezen op basis van economische motieven en stimuleert het ondernemers winst te maken.