RIJSWIJK - Rond het interne pensioenfonds van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) hebben zich meerdere onregelmatigheden voorgedaan, maar niemand heeft daar persoonlijk voordeel uit gehaald.

Dat staat in een dinsdag verschenen rapport van een forensisch accountant Integis.

Het beeld dat naar voren komt is dat over de periode van 1980 tot en met 2010 de administratie onzorgvuldig was en het overzicht ontbrak. Daarbij is tegen de regels in met miljoenen geschoven.

Dat is later grotendeels gecorrigeerd. Van fraude is geen sprake en gerechtelijke stappen zijn dan ook niet nodig, zo concluderen de rapporteurs.

Geschoven

Er werd voortdurend geschoven met miljoenen, waardoor niemand meer wist hoeveel geld er nog in de kas zat. Door het geschuif met geld kon er het ene jaar 32 miljoen euro in kas zitten, en het andere jaar nul.

Tussen 1997 en 2003 stond het saldo op nul, daarna is er weer vijf miljoen bijgestort door de directie. Twee jaar later was er echter te weinig geld in kas om de pensioenen met de inflatie te laten meestijgen.

Professoren

De accountant deed het onderzoek onder begeleiding van een commissie van professoren. Dat gebeurde op verzoek van de ondernemingsraad van het CBR. De commissie beveelt de ondernemingsraad en directie van het CBR aan om te kijken of als gevolg van de onregelmatigheden nog geld moet worden toegevoegd aan het fonds.

De directie heeft het rapport dinsdag aangeboden aan minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De leiding stelt dat ze opnieuw is geconfronteerd met zaken uit het verleden die het CBR ernstig hebben geschaad.

Zorgelijk

Vorig jaar oordeelden onderzoekers van Twynstra Gudde al dat de situatie bij het CBR zeer zorgelijk was, zowel financieel als ook de arbeidsverhoudingen.

De minister maakte met de inmiddels nieuwe directie afspraken over een verbeterprogramma. De pensioenvoorziening is begin dit jaar ondergebracht bij het ABP.