AMSTERDAM - De ondernemingsraad (OR) van uitkeringsinstantie UWV eist betrokkenheid bij de plannen van minister De Geus van Sociale Zaken om de top van het UWV te wijzigen. Om dat af te dwingen sleept de OR De Geus voor de rechter. Dat heeft de raad maandag bekendgemaakt.

De ondernemingsraad vindt dat de minister de Wet op de Ondernemingsraden niet naleeft. De Geus stuurde vorige maand de topmannen Joustra en De Cloo (tijdelijk) de laan uit. Het duo zou hem onjuist hebben geïnformeerd over de hoge verbouwingskosten van de directieburelen van het UWV-pand in Amsterdam.

Halverwege de maand februari eiste de OR in een brief aan de Geus te wordenbetrokken bij diens plannen de leiding van het bedrijf te wijzigen. Enkele dagen geleden stuurde de raad een brief met vijf eisen, waarvan er aan slechts een gedeeltelijk werd voldaan. In die brief dreigde de OR al naar de rechter de stappen als niet alle eisen werden ingewilligd. De raad wijst erop dat voorgenomen besluiten tot benoeming of ontslag van bestuurders aan de OR moeten worden voorgelegd.

Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) is aan het reorganiseren. Hierbij verdwijnen 6300 banen en krimpt het aantal kantoren. Dat proces komt volgens de OR in gevaar "als niet heel snel en goed orde op zaken wordt gesteld".

De OR vreest bovendien dat mogelijke gouden handdrukken aan de topmannen ten koste gaan van het reorganisatiebudget voor 'gewone' medewerkers die straks overtollig raken.