VOORBURG - De werkloosheid is de afgelopen twee jaar sterker gestegen onder allochtonen dan onder autochtonen. "Vooral onder Turken, Marokkanen en Antillianen/Arubanen nam de werkloosheid relatief snel toe." Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag gezegd.

Van deze niet-westerse allochtonen zat vorig jaar 14 procent zonder baan. In 2001 was dat nog 9 procent. Onder autochtonen groeide de werkloosheid in die twee jaar van 3 tot 4 procent. "Onder westerse allochtonen nam de werkloosheid van ruim 4 procent in 2001 toe naar bijna 7 procent", aldus het CBS.