AMSTERDAM - Nederland moet zich voorbereiden op de komst van meer arbeidsmigranten. Daarvoor pleit een CDA-werkgroep onder leiding van de Rotterdamse wethouder Sjaak van der Tak in een rapport over immigratie en integratie, waaruit Trouw bericht. Het rapport 'Nederland integratieland' verschijnt maandag.

De CDA'ers willen dat meer hoogopgeleide buitenlanders worden geworven voor banen waarvoor een tekort aan personeel is. Vrouwen die naar Nederland komen als huwelijksmigrant moeten kunnen aantonen dat ze voor de arbeidsmarkt zijn gekwalificeerd. Nederland moet de immigratie beperken tot deze groep arbeidsmigranten, politieke vluchtelingen en EU-ingezetenen, aldus de werkgroep.

Van der Tak en de overige CDA'ers zijn voorstander van arbeidsmigratie naar Amerikaans en Canadees voorbeeld, met een systeem van tijdelijke arbeidscontracten, zoals de Amerikaanse 'Greencard'. Een buitenlander die is gekwalificeerd voor een baan waarvoor geen Nederlanders te vinden zijn, kan in Nederland een werkvergunning krijgen voor één, drie of vijf jaar. Daarna moet hij terug naar zijn eigen land, of anders een inburgeringsexamen doen als hij hier wil blijven.