AMSTERDAM - Het kabinet wil in 2006 een no-claimregeling invoeren voor ziektekosten die vallen onder de nieuwe algemeen verplichte basisverzekering tegen ziektekosten. Dat houdt in dat als mensen in een jaar minder declareren dan een door de overheid vastgesteld bedrag, dat het verschil als no-claimbedrag wordt teruggegeven.

Dat schrijft Het Financieele Dagblad maandag naar aanleiding van een geheime ontwerptekst die voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Als de Raad advies heeft uitgebracht, komt de tekst in april terug bij het kabinet. De definitieve tekst zal dan later dit jaar naar de Kamer worden gestuurd. Na de zomer kan het politieke debat plaatsvinden.

De grens die de teruggave bepaalt ligt waarschijnlijk net boven de 200 euro. Niet alle soorten zorg vallen onder de no-claimregeling; het kabinet kan bepalen dat bijvoorbeeld de huisarts er buiten valt. Zorgverzekeraars moeten de mogelijkheid krijgen verschillende eigen risico's aan te bieden. Mensen die een hoger eigen risico afsluiten, ontvangen meer korting op de premie.

Het is voor het eerst dat via een no-claimregeling geprobeerd wordt de zorgconsumptie af te remmen. Ook in het buitenland zijn dergelijke regelingen niet bekend. Over twee jaar moet de no-claimvariant worden ingevoerd als onderdeel van de basisverzekering die het ziekenfonds en de particuliere ziekekostenverzekering moet vervangen.