DEN HAAG - De afgelopen jaren is het aantal niet bewoonde woningen in Nederland toegenomen. Ten opzichte van 2008 staan er bijna 20.000 woningen meer leeg in 2011. 

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dat is een stijging van 5 procent in 4 jaar tijd. Er stonden aan het einde van 2011 410.000 woningen leeg. Plaatsen waar de leegstand relatief fors toenam waren onder meer Schijndel (+67 procent), Sliedrecht (62 procent) en Nijmegen (59 procent).

Dat wil niet zeggen dat dit ook de plaatsen zijn waar de leegstand het hoogst is. Dat is namelijk Sluis, waar ruim 21 procent van de woningen leeg staat.

Afname

Anderzijds waren er ook steden waar de leegstand sterk afnam tussen 2008 en 2011, zoals Zoetermeer (-34 procent), Krimpen aan den IJssel (34 procent) en Cuijk (29 procent). In de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht nam de leegstand de afgelopen jaren relatief het sterkst toe.

Volgens een woordvoerder van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kan meespelen dat woningen niet officieel bewoond zijn, maar dat er wel degelijk mensen wonen. Bij Nijmegen is juist dat een belangrijke oorzaak van de toename.

''In de koopsector zien we veel leegstand, al neemt die nu weer wat af. Door die leegstand neemt de tijdelijke verhuur echter sterk toe, maar die mensen schrijven zich niet altijd in bij de gemeente. Daardoor is het vooral administratieve leegstand'', aldus een woordvoerster van de gemeente.

Meetmoment

Ook kunnen de plotse stijgingen liggen aan het meetmoment, denkt de woordvoerder van het PBL. ''Het kan zijn dat grote wijken net zijn opgeleverd, maar dat de bewoners de woningen nog niet hebben betrokken.Of het is juist andersom, dat sloophuizen al onbewoond zijn, maar nog niet gesloopt.’’

De Nijmeegse woordvoerster staafde deze bewering: ''Er is en wordt veel gebouwd in Nijmegen-Noord’’

In Zoetermeer zijn er juist veel nieuwbouwkoopwoningen veranderd in huurwoningen, zodat de leegstand afnam. Ook had Zoetermeer voorheen juist moeite om eengezinshuurwoningen te slijten, omdat er ook een groot aanbod aan koopwoningen was.

Met het instorten van de woningmarkt, liep de leegstand in huurwoningen terug. Ten derde wordt daar sinds 2010 de gemeentelijke administratie gestaafd aan veldonderzoek. Daardoor werd het bestand opgeschoond.