AMSTERDAM - Kantonrechters bekijken de mogelijkheid van een nieuwe rekenmethode bij kennelijk onredelijk ontslag via het UWV.

Dit schrijft het Financieele Dagblad maandag op basis van een interview met kantonrechter Kees Wallis.

Werknemers die nu ontslagen worden kunnen dit aanvechten bij de kantonrechter, die past de zogeheten 'kantonrechtersformule' toe. Op basis van het aantal dienstjaren wordt de hoogte van de ontslagpremie berekend.

Nieuw rekenmodel

De Hoge Raad heeft echter in twee zaken bepaald dat werknemers bij kennelijk onredelijk ontslag recht hebben op een schadevergoeding. In die gevallen is de kantonrechtersformule dan niet van toepassing. 

Daarom willen de kantonrechters de schade die wordt opgelopen met ontslag en de arbeidsmarktkansen van de ontslagen werknemer mee laten wegen.

Wanneer iemand bijvoorbeeld jong en hoogopgeleid is, heeft hij of zij meer kans op een baan en dus recht op een lagere schadevergoeding. Ook het tegenovergestelde geldt. Als een werknemer oud en laagopgeleid is, zou de vergoeding juist hoger moeten zijn.

Wallis benadrukt dat het denken over een nieuwe rekenmethode bij onredelijk ontslag losstaat van de kantonrechtersformule, deze wordt niet aangepast.