GENEVE - Nog nooit hebben vrouwen zoveel gewerkt als nu, maar nog steeds zijn zij opgezadeld met loonongelijkheid, stijgende werkloosheid en armoede. Dat stelt de internationale arbeidsorganisatie ILO in een rapport ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag, maandag.

Uit het rapport blijkt dat in de hele wereld 1,2 miljard - 200 miljoen meer dan in 1993 - vrouwen economisch actief zijn. Zij vertegenwoordigen 40 procent van de beroepsbevolking. Toch is echte gelijkheid in de wereld nog buiten bereik, schrijven de opstellers.

Vrouwen hebben volgens de ILO het meest te lijden onder werkloosheid: gemiddeld 6,4 procent in de hele wereld tegen 6,1 procent bij de mannen. Alleen in Afrika onder de Sahara en in Oost-Azië is dat niet het geval. De uitdaging voor vrouwen is daar niet zozeer werk te vinden, maar behoorlijk werk te vinden.

“Waar de mannen grotere kans hebben te worden aangenomen in essentiële en reguliere banen die beter betaald worden, worden vrouwen in toenemende mate aangetrokken voor ondergeschikte, onzekere, minder gewaardeerde banen, waaronder werk in de huishouding, ongeregeld werk en tijdelijk werk. Deze banen worden gekarakteriseerd door erg laag loon, onregelmatig inkomen, weinig of geen zekerheid over het inkomen en gebrek aan sociale zekerheid”, aldus de ILO.

Voor vrouwen van 15 tot 24 jaar is de situatie het beroerdst. Met 35,8 miljoen vormen zij de helft van alle vrouwen die onvrijwillig werkloos zijn.

Van de werkende vrouwen verdienen er 330 miljoen zo weinig dat zij niet boven de drempel van een dollar per dag komen, die voor veel hulporganisaties e grens van de armoede vormt.

Ook als vrouwen beter verdienen, is het vaak minder dan wat mannen in vergelijkbare posities krijgen.